درباره ما

کمک کنیم فردا، بچه‌ها بهتر زندگی کنند

 

گروه خیریه فردازی اسفند ماه سال ۹۳ تشکیل شد؛ چند جوان دور هم جمع شدند تا به یک رویای مشترک جامه عمل بپوشانند: کمک کردن به بچه‌هایی که به امکانات دسترسی ندارند. ما یک ایده خام اما دوست‌داشتنی داشتیم؛ تلنگر زدن به ذهن نوجوانان و ورود به رویاهای آنها برای ساختن فردایی بهتر.

این رویای مشترک ما را با یک جمله کنار هم قرار داد: «کمک کنیم فردا، بچه‌ها بهتر زندگی کنند».

با توجه به تنوع و تجمع خیران و نیکوکاران در تهران بزرگ که از هیچ کمکی به کودکان و نوجوانان دریغ نمی‌کنند، ما در فردازی تصمیم گرفتیم به شهرهای کوچک سفر کرده و به صورت رایگان در راستای آگاه‌سازی نوجوانان، برنامه‌های آموزشی و فرهنگی اجرا کنیم.

فردازی را دنبال کنید:

حامیان فردازی:

  • کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
  • راهکارهای راهبردی فرداد
  • دانا
  • مجتمع آموزشی راهبرد
  • آموزش و پرورش شهرستان قروه
  • اتحادیه انجمن‌های اسلامی شهرستان قروه