اعضای تیم

شبنم کهن‌چی

شبنم کهن‌چی

سامان سلطانی

سامان سلطانی

مهدی بهرامی

مهدی بهرامی

آرش گل‌محمدی

آرش گل‌محمدی

عرفان تحریری

عرفان تحریری

سعید سی‌سختی

سعید سی‌سختی

علیرضا بخشی

علیرضا بخشی

مهدی خشنودی

مهدی خشنودی

فردازی را دنبال کنید:

حامیان فردازی:

  • کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
  • راهکارهای راهبردی فرداد
  • دانا
  • مجتمع آموزشی راهبرد
  • آموزش و پرورش شهرستان قروه
  • اتحادیه انجمن‌های اسلامی شهرستان قروه